Firma Glob Sławomir Wyżyński działa na rynku świadcząc jednocześnie szeroki zakres usług związany z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.
Firma działa w oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody, które pomagają w obsłudze nieruchomości – archiwizacja danych, sprawdzone oprogramowanie itp.
Zawsze staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszego klienta. Chcemy aby każde powierzone nam zlecenie dążyło do pełnej satysfakcji i zadowolenia. Za każdą zarządzaną nieruchomość odpowiada doświadczona w tej branży osoba, co gwarantuje pełną odpowiedzialność i zapewnia szybki kontakt.

Obsługa prawna dotyczy m.in. poniższych zleceń:

  • pomoc faktyczna i prawna przy tworzeniu Wspólnot Mieszkaniowych
  • prowadzenie negocjacji, przygotowanie umów zawieranych z wszystkimi podmiotami gospodarczymi obsługującymi daną nieruchomość
  • prowadzenie negocjacji, przygotowywanie aneksów do zawartych umów, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
  • opracowywanie i przygotowanie uchwał, regulaminu i statutu

WIĘCEJ